How to Sell more lamps in Scandinavia

March 7th, 2018 Posted by Stories by CableCup No Comment yet
Sell more lamps in Scandinavia

Sell more in Scandinavia

Are you asking your self what’s wrong with those vikings in the north? Why do they not buy your lamps like the other citizens in Europe or the US? Maybe we have the solution for you how to sell more of your lamps on the Scandinavian markets.

Scandinavian Design is well-known worldwide. The tradition is strong and the genre is clear. It is impossible not to see the difference between Scandinavian and Nordic design with others like Italian and American. It is truly visible by the choice of materials, colours and simplicity. The form and function interacts clearly and is decisive for how a furniture or a lamp will be received by us up here in the north.

When you describe Scandinavian design, you often talk about the simplicity and material. A simple and stylish design, the choice of material is taken from nature like birch or granite. It is honest, it is strong and it fills its purpose. And that’s probably why so many people like it.

Grow your sales

So why aren’t your sales numbers as you want them to be in the Scandinavian market? One reason could be that our interest for interiors is almos maniac. And then we are not so many citizens who live here and we are pretty much copies of each others. We are true followers, meaning we are pretty much the same kind of personalities, we drive the same cars, wears the same cloths. Our homes look almost identical, with the same types of furniture and colours. We are incredibly trend conscious and at the same time worried about being wrong.

We love to install lamps by ourselves

Another reason is that we like to fix things ourselves. Particularly simple things like hanging a lamp in the ceiling. This behavior may be inherited from our Ikea culture, which means that we like to install the lamps easily without any help from the electrician. It is relatively costly to bring home an electrician and can be perceived as unnecessary for something as simple as installing a pendant lamp. Therefore, your pendants must be easy to hang up and mount. And in many cases they are not. True?

Do you know we have special lamp sockets in our ceilings? These makes the assembly very simple, and easy. You hang the lamp on the hook and connect the lamp to the socket. Are your lamps adapted to our standards?

Is it true you have no electric plugs preinstalled on your lights? And you can not hang your pendant lamp directly on the ceiling hook? Do you have to screw them up in the ceiling? Interesting … it seems hard, strange and totally unnecessary. Then we will choose a light that is easier to mount.

Have you adapted to customers?

This is probably your biggest problem and the reason that prevents you from growing in the Scandinavian markets. Your lamps are not adapted to the consumer needs or the homes we live in. It becomes difficult, expensive and it takes to much time to get the lamp in place. Therefore, we choose another lamp, from a competitor.

So how are you going to get around this problem? The solution is as simple as it is brilliant. You simply replace your regular canopies with CableCups. Then you suddenly have a competitive advantage and can sell many more lamps on the Scandinavian markets. After including a CableCup there is nothing that prevents the consumer from bringing your lamp home and hang it up the same day.

Contact us for a quote and we will help you bust those Vikings!

3 tips på hur ni lyckas tjäna mer pengar på varje kund

February 26th, 2018 Posted by Bättre affärer No Comment yet

3 tips på hur ni lyckas med er merförsäljning

Merförsäljning är som ni vet en effektiva strategi för att öka både omsättning och resultat. Det är ofta de som bäst behärskar detta som också visar bäst lönsamhet. Ett exempel vi alla känner till är Ikea som jobbar effektivt med ett erbjuda kompletterande produkter som passar målgruppen. Du känner säkert igen hur svårt det är att motstå värmeljusen eller batterierna när du står i kassakön. Med riktigt bra priser och erbjudande på dessa produkter känns det som att du gör en bra affär. Men det är också en riktigt bra affär för Ikea som effektivt ökar vinsten på varje kund genom att höja snittköpen, om än bara några kronor. 

Erbjud Plus-menyer

Så hur kan ni lyckas sälja mer till varje kund och på så sätt förbättra er lönsamhet? Vi har tagit fram 3 tips som hjälper er att identifiera och inte minst planera hur ni kan jobba med detta. Alla butiker har olika förutsättningar och varje kund är unik men det finns några enkla sätt att jobba på för att öka er försäljning. Inte minst är det betydligt billigare att sälja mer på en befintlig kund som redan är i butiken än att locka in en ny kund från gatan. Det gör att ni ska använda den befintliga köpkraften i butiken till att förbättra ert resultat. Se hur McDonalds jobbar med att erbjuda dig en Plus-meny. Det är en väl genomtänkt strategi för att få dig att spendera några kronor mer när du ändå är på plats och har beställt.

Så här kommer våra tips.

1. Välj varor som är relevanta till den första varan.

Hur kan ni förbättra den vara kunden redan bestämt sig för? Om ni skulle sälja hamburgare skulle ni antagligen erbjuda strips och dricka till kunden. Säljer ni en bil erbjuder ni vinterdäck. Hitta produkter som är relevanta utifrån vad kunden redan bestämt sig för.

Här är CableCup en väldigt bra vara för att öka snittköpet. Alla kunder som köper en taklampa får med tillverkarens standardkopp. Antingen är dessa svåra att montera, de kanske t.ex. krävs att man monterar ner lamputtaget i taket innan man skruvar upp lampan. Det blir krångligt för kunden. Eller så följer det med en klassisk kopp i hårdplast som monteras med en skruv mot sladden. Den kommer halka ned och glappa, vilket är tråkigt för kunden. Då kan ni erbjuda en CableCup för att göra monteringen enkel och för att kunden skall få ett fint resultat i taket.

Räkneexempel: Ni tjänar ca 67 kr på varje CableCup. Hur mycket merförsäljning skulle ni få om ni sålde 1 st CableCup till varje kund som köper en taklampa? Och hur skulle det påverka ert resultat? 

2. Rabattera den andra varan.

Kunderna är inte dumma. De känner ofta på sig att ni kommer försöka sälja på dem något mer än de tänkt sig. Därför är de uppmärksamma och till en början skeptiska till vad ni erbjuder. Ofta grundar sig detta i en oro över att det kommer bli dyrare än vad de tänkt sig. Och om det blir för dyrt kommer de inte köpa. Därför skall ni försöka rabattera erbjudandet för då kommer de bli mer intresserade.

Räkneexempel: Ni tjänar ca 67 kr på en CableCup Classic och 51 kr på täckkåpan Hide. Ofta har kunderna behov av båda produkterna och om de kan få rabatt på den andra varan kommer de vara mer positiva till att köpa båda samtidigt. Ger ni 25 % rabatt på Hide vid köp av Classic så kommer ni höja vinsten med 25 kr eller nästan 40 % på den kunden. Hur påverkar det ert resultat om ni lyckas med detta på var fjärde kund?

3. Sälj något som löser ett problem

De flesta produkter löser något form av problem. Lampor löser problemet med mörker. Men trots att de löser ett problem kan de också bidra till att nya uppstår. Och det är då ni skall hitta en lösning på det. Du är lite hungrig och köper en korv med bröd. Korven löser din akuta hunger, men du får ett nytt problem och det är att du blir törstig. Så du köper gärna en korvmeny istället..

Om vi tar exemplet till er verksamhet så är även här CableCup en väldigt bra produkt för att lösa problem som uppstår för kunden när denne köper en taklampa. Ni vet att de flesta taklampor är svåra att hänga upp. Vissa är enkla men då blir resultatet ofta dåligt och med dåligt menar vi att koppen i taket kommer sitta snett och glappa. Eftersom ni vet att CableCup gör monteringen enklare och resultatet bättre har ni en bra möjlighet att övertyga kunden om att köpa till en CableCup. Dessutom krävs det inte många minuter för er att erbjuda kunden att montera av den medföljande koppen och ersätta den med en CableCup redan i butiken. Då erbjuder ni också kunden en bra service vilket stärker relationen.

Ni har löst ett problem åt kunden och samtidigt tjänat mer pengar. Båda blir mer nöjda. Väl värt att tänka på.

Slutsats

Det bästa med merförsäljning är inte bara bättre resultat och högre vinster per kund. Det gör också att ni får behålla kunden längre för kunder som handlar mer, stannar längre. Och ju längre ni har en kund i butiken ju större chans har ni att göra denne nöjd. Och ju större chans har ni att bygga en långvarig relation och att denne kund rekommenderar er för sina vänner. Så på så sätt kommer denna extra service ge er bättre lönsamhet på såväl kort- som lång sikt.

Lycka till med er försäljning!

Hide – the new invisible

August 11th, 2017 Posted by Stories by CableCup No Comment yet
CableCup Hide White: E-no: 7904093
CableCup Hide Black: E-no: 7904094

New Ceiling hook

August 9th, 2017 Posted by Stories by CableCup No Comment yet

Now we make it even easier to mount lamps and CableCup ceiling roses. This all new ceiling hook is used to fix lights in a smart and easy way. Use it where you don’t have a hook or fix it directly to the junction box inside the ceiling. 

The crossbar/bracket is available in two sizes: 100 mm ( 4″) for US Standard junction boxes and 85 mm (3.35″) for UK standards.

They can of course be fixed to any type of ceiling and gives a great flexibility for installing lamps. There are pre-drilled fixing holes (5 mm in diameter/0.2 inches). The hook is adapted to fit perfectly with our ceiling roses.

//CableCup August 2017

Can ceiling roses be part of the brand identity?

April 21st, 2017 Posted by Stories by CableCup No Comment yet

Someone said “Details are the difference between good stuff and great stuff”. We totally agree. And we guess you do too..

When the well-known NYC based design studio Pentagram got the assignment to create the brand identity for the artisan Ice Cream maker Van Leeuwen they did it all the way. They stripped off all the noise typically seen in ice cream branding and created the new identity with minimal graphic elements. And it is pervaded all the way from the packaging to the selection of lamps in the ice cream shops in New York and Los Angeles.

Ice Cream Maker Van Leeuwewn

The friends Ben, Pete and Laura  began in the kitchen of their shared Brooklyn apartment back in 2007 and has now grown into a mini ice cream empire with stores and trucks in NYC and LA, and pints in grocery stores. Their dedication to quality is tireless and they are constantly developing and perfecting their recipes.

They are as close to the ingredients of their ice creams as they are when it comes to the decor of their stores. They never renounce their identity. Therefore, we are very proud to be part of their story. Together with German design brand Schneid Studio, we have had the honor to represent the lighting in their stores.

Van Leeuwen Brooklyn

To us it is clear that our CableCup can play a role for the overall impression of a space. Our stripped and discrete design, our simple function and our different choice of materials makes it possible for you to create a different impression.

Do you have any project where you see that CableCup could make a difference? Contact us and let’s find a good solution together.

> Read more about the Pentagram case

> Discover Van Leeuwen

New standard for connection of luminaires – Are you ready for 2019?

April 19th, 2017 Posted by Stories by CableCup No Comment yet

On April 1, 2019, the standard for connection of luminaires change across Europe. Question is: Are you prepared?

DCL devicesHave you decided how you will adopt to the new requirements for connections? Have you considered how the new standard will change the perception of who you are, what your brand should communicate, what quality your customers will experience and how your products will fit with the new devices as the new standard means.

It might feel like a long time before the new standard is here. But do you know? Time flies.

CableCup products are already prepared for the new standard. They fit with the hooks and they cover the plates. Contact us!

>> Read more about the standard (English)

>> Read more about the standard (Svenska)